Gebruikersvoorwaarden

van wegnahetwerk.nl

Van: Overhaus & Van Es Loyaliteitsconcepten vof, Diepenhorstlaan 2 t, 2288 EW Rijswijk

De gebruikersvoorwaarden maken deel uit van de ALGEMENE VOORWAARDEN van Overhaus & Van Es loyaliteitsconcepten.

Artikel 1. Definities

In deze gebruikersvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Klant: medewerker of lid van de opdrachtgevers welke d.m.v. inlogcode en wachtwoord toegang heeft tot de website wegnahetwerk.nl;

Fysiek ticket: betreft een originele fysiek ticket van betreffende contentaanbieder;

E-ticket: digitaal ticket welke middels een hyperlink via de website wegnahetwerk.nl wordt opgehaald. Het e-ticket geeft toegang d.m.v. een zogenaamde unieke barcode welke aan de toegang van betreffende contentaanbieder wordt gescand;

iDeal betaling: betaling middels de eigen internetbankiermethode van de klant.

Artikel 2. Algemeen

1.De gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van iedere reservering van tickets zowel telefonisch, als bestellingen van fysieke of e-tickets via de website wegnahetwerk.nl.

2.De website wegnahetwerk.nl bemiddelt uitsluitend in het te bieden voordeel van de content- aanbieder en stelt deze via haar website beschikbaar. Dit geschiedt door zowel de fysieke als e-tickets van contentaanbieders te versturen c.q. digitaal te verzenden alsmede door het beschikbaar stellen van unieke codes ten behoeve van telefonische reserveringen.

3. Alle informatie met betrekking tot het te verkrijgen voordeel wordt vermeld op de website wegnahetwerk.nl. Deze informatie wordt onder voorbehoud van de contentaanbieder verstrekt. Wegnahetwerk.nl is niet verantwoordelijk voor fouten in geplaatste teksten afkomstig van content-aanbieders.

4. Met betrekking tot de afhandeling en het gebruik van de tickets zullen de voorwaarden van de desbetreffende contentaanbieder van toepassing zijn.

5. Tickets vermeld op de website wegnahetwerk.nl zijn beschikbaar mist anders vermeld. Prijzen van tickets op de website wegnahetwerk.nl zijn inclusief btw en exclusief handlingskosten welke separaat worden weergegeven.

Artikel 3. Betaling en levering fysieke en e-tickets alsmede telefonische reserveringen

1.Bestellen fysieke tickets (dit betreft het bestellen van tickets die direct vanuit wegnahetwerk.nl aan de klant worden verzonden): betaling is uitsluitend mogelijk middels een iDeal betaling. De levering van fysieke tickets bij iDeal betaling geschiedt binnen 2 werkdagen.

2.Bestellen E-tickets: betaling is uitsluitend mogelijk middels iDeal betaling. De tickets worden direct (real-time) digitaal geleverd (ophalen middels een hyperlink) en dienen door de klant zelf te worden geprint. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen en op juiste wijze printen van het e-ticket.

3.Telefonische reservering via contentaanbieder: reservering en betaling gaat rechtstreeks via de contentaanbieder en via de betaalstructuren van de contentaanbieder.

4. Geleverde fysieke en e-tickets zijn niet inwisselbaar of om te ruilen via wegnahetwerk.nl. Geleverde tickets zijn niet te retourneren aan wegnahetwerk.nl.

5. Fysieke tickets worden verzonden in blanco enveloppen voorzien van porto en adressering van de klant. Op de achterzijde van de enveloppe is postcode en huisnummer van wegnahetwerk.nl gedrukt (2288 EW - 2 t).

6. Adressering van de klant voor aflevering van de fysieke tickets geschiedt d.m.v. batch verwerking wat inhoudt dat de ingevoerde NAW gegevens van de klant op het bestelformulier rechtstreeks worden overgenomen zonder inmenging en controle van wegnahetwerk.nl. Wegnahetwerk.nl is niet aansprakelijk voor foutieve adressering door ingeven van de klant.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1.Wegnahetwerk.nl is nimmer aansprakelijk voor de content van de content aanbieder. Tickets en voordelen worden verkocht/verstrekt op naam en voor risico van contentaanbieder.

2. Wegnahetwerk.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade welke ontstaat uit het feit dat het betreffende contentaanbod om welke reden dan ook geen doorgang vindt. Wegnahetwerk.nl zal al het mogelijke doen om de klant tijdig te informeren indien contentaanbod niet of op een ander tijdstip plaats vindt. Wegnahetwerk.nl zal de klant, indien noodzakelijk, op weg helpen in het proces om te reclameren bij contentaanbieder.

3. Vanaf het moment dat het ticket aan de klant beschikbaar is gesteld is het risico van verlies, diefstal of beschadiging voor de klant.

Artikel 5. Reclameren

1. Reclameren van niet ontvangen tickets is uitsluitend mogelijk binnen 5 werkdagen na de maximale leveringstermijn van betreffende tickets. Hierna is reclameren niet meer mogelijk. Reclamaties worden binnen 5 werkdagen in behandeling genomen door wegnahetwerk.nl.

2. Bij een foutief opgegeven adressering door de klant is wegnahetwerk.nl niet aansprakelijk voor de verloren tickets (zie artikel 3.6). Indien de tickets door opgave foutieve adressering terug komen via TPG post als "niet bestelbaar" dan zal wegnahetwerk.nl de tickets opnieuw verzenden na opgave van de juiste adressering door de klant. Wegnahetwerk.nl mag hierbij opnieuw de handelingskosten berekenen.

3. Indien de tickets niet zijn aangekomen op het juiste ingegeven adres is wegnahetwerk.nl niet direct aansprakelijk voor de verloren gedane tickets. Na interne controle en voorraadtelling zal bij gebleken verschillen worden overgegaan tot het opnieuw toezenden van de tickets. Bij geen constatering van verschillen is verder reclameren niet mogelijk. Wegnahetwerk.nl zal alles in het werk stellen om het verloren poststuk bij de postaanbieder te achterhalen.

Artikel 6 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Delft.

Versie januari 2008


Nederlands Watermuseum Arnhem

Een eigentijds en interactief museum!